Chia sẽ giửa win 7 với xp

Win 7 vi tính quận 7 đi kèm với một lựa chọn thân thiện mới thân thiện với người dùng trong tính năng “Homegroup” có thể được sử dụng để chia sẻ các tệp tin và thư mục giữa các máy tính là một phần của cùng Workgroup. Xem thêm các tin tức thủ thuật…