Xem hai cửa sổ song song trong Windows 7

Xem hai cửa sổ song song trong Windows 7

Smart Window, hoặc Snap, cho phép người dùng xem hai cửa sổ song song trong Windows 7 mà không cần phải thay đổi kích thước của cả hai cửa sổ. Smart Window cũng hữu ích nếu bạn không muốn sử dụng Alt-Tab để chuyển đổi giữa 2 cửa sổ.

Advertisements