Cách thiết kế poster 

Thiết kế poster khá khác so với bất kỳ phần thiết kế nào khác có thể được thực hiện, đơn giản bởi vì có rất ít quy tắc thiết kế cần tuân theo. Không có cách nào để thiết kế một poster. Áp phích cung cấp tự do thiết kế mà không có thiết kế tài liệu nào khác có thể.

Advertisements
Tìm hiểu bộ nguồn máy tính

Tìm hiểu bộ nguồn máy tính

Việc rìm hiểu bộ nguồn máy tính là điều đầu tiên và cực kỳ cần thiết nếu bạn muốn sửa máy tính của bạn. Máy tính của bạn có thể có các lỗi về bộ nguồn máy tính như:

Mất điện.
Không lên nguồn.
Lỗi bộ nguồn có thể gây ra các lỗi cho các bộ phận phần cứng khách.