Vệ sinh Laptop như thế nào là tốt nhất.

Vệ sinh Laptop như thế nào ?

Vệ sinh Laptop như thế nào là tốt nhất.

Theo thời gian, bụi bẩn của cuộc sống hàng ngày có thể bám vào Laptop.  Làm thế nào để vệ sinh laptop đúng cách.