Khác biệt giữa 3G và 4G

Khác biệt giữa 3G và 4G là gì ?

Cho đến năm 2012, kết nối Internet trên điện thoại di động của bạn đã được thực hiện qua kết nối không dây (wifi) hoặc kết nối 3G .