Mở một tiệm sửa máy tính như thế nào ?

Xem xét các dịch vụ sửa chữa mà bạn định cung cấp. Quyết định xem bạn sẽ cung cấp dịch vụ sửa chữa và nâng cấp phần cứng chung, loại bỏ vi-rút, phục hồi dữ liệu và các dịch vụ khác. Xem thêm: Dịch vụ sửa máy tính quận 7 của chúng tôi. Có các ví…

Tại sao phải có nhiều Ram hơn 32 Gb

Tại sao phải có nhiều Ram hơn 32 Gb

Vi tính quận 7 sẽ giải thích giúp bạn vấn đề tại sao phải có nhiều Ram hơn 32 Gb ? Bởi vì 16GB là không đủ cho họ. Khi tập dữ liệu của bạn đã vượt quá khoảng 13GB thì bạn sẽ bắt đầu trao đổi dữ liệu cho bộ nhớ dài hạn của…

Laptop tốt nhất bạn nên chọn

Các máy tính xách tay tốt nhất để mua có lẽ là một trong những câu hỏi đó đã rối tung với tâm trí của ngay cả những công nghệ thông tin nhất. những người yêu thích với rất nhiều thương hiệu chiếm khoảng giá này với nhiều sản phẩm của họ thật khó để…

Xem tệp ẩn trong Windows

Xem tệp ẩn trong Windows Vista và Windows 7 Nhấn Windows Key + E . Trong cửa sổ xuất hiện, nhấp vào Organize  ở góc trên cùng bên trái. Từ trình đơn thả xuống , chọn Folder and search options. . Trong cửa sổ Tùy chọn thư mục xuất hiện, chọn tab View. Tìm phần Advanced settings: của cửa sổ. Trong Hidden files and folders , chọn  Show hidden files,…