Nguồn máy tính là gì ?

Nguồn máy tính là một phần cứng cung cấp điện đến tất cả các thành phần trong một máy tính.

Nguồn máy tính cung cấp và chuyển đổi điện xoay chiều 110-115

Xác định tốc độ CPU

Xác định tốc độ CPU như thế nào ? Có nhiều cách để xác định tốc độ của CPU máy tính. Dưới đây là danh sách các phương pháp xác định tốc độ.